Užitečná komunikace

MENU

Komunikační styly – jak předávat informace různým typům lidí


Lektorka: Gábina Vyziblová

Objektivní pravda neexistuje. Každý ji vnímá ze svého úhlu pohledu. Z jakého úhlu pohledu a co akcentuje „analytik“, na co slyší „společenský typ“? Čím zaručeně rozlobíte „Tahouna“?

Na workshopu se s jednotlivými komunikačními typy seznámíte a dozvíte se, jak efektivně komunikovat s člověkem, který je jiným komunikačním typem, než jste vy.

Více...

Interní komunikace: jak si chytře poradit s e-maily


Lektorka: Iva Rašínová

Máte plnou e-mailovou schránku? Dostáváte od kolegů e-maily, se kterými si nevíte rady či které považujete za zbytečné? Máte pocit, že některé e-maily ani nejsou určeny pro vás?
Na workshopu se podíváme, jaké typy e-mailů píšeme, poznáme jejich jednoduchou strukturu a naučíme se je využívat.
Přijďte na náš workshop a šiřte ho dál ke svým kolegům!

Více...

Elevator speech: výstižné sdělení, které vynikne


Lektorka: Daniela Wogurková

Potřebujete, aby vaše vyjádření na poradě, žádost vůči nadřízenému, komunikace se zákazníkem nebo zadání úkolu bylo pro druhé srozumitelné a přesvědčivé?
Chcete zaujmout osobu, která je velmi zaneprázdněná a denně ji osloví množství lidí? Vyzkoušejte si metodu „výtahové řeči“, která vás naučí zestručnit, třídit a zajímavě podat informace a nápady. Na workshopu si zažijete rozdíl mezi nepřipraveným a „elevatorovým“ sdělením. Získáte praktické tipy pro výběr slov, skladbu vět a možnosti čím zaujmout.

Více...

Obrana proti manipulaci


Lektorka: Gábina Vyziblová

„Za této situace bych od vás čekal odpovědnější přístup!“

Jak se cítíte, když slyšíte tento výrok? Provinile? Napadá vás, že mu to vrátíte? Jak to vlastně myslí? Jaké další otázky a odpovědi vás při tomto manipulativním výroku napadají?

Cílem interaktivního workshopu je naučit se zvládat manipulativní výroky druhé strany –rozpoznat je a vhodně na ně reagovat.

Více...

Pochvala, ocenění a práce s chybami


Lektorka: Daniela Wogurková

Podíváme se, jak reaguje lidský mozek na pochvalu a ocenění, jak obvykle podáváme nebo dostáváme pracovní komplimenty a nakolik tyto formy skutečně fungují. Seznámíme se s vhodnými formulacemi poděkování, nacvičíme si jejich podání a přijímání. Poznáme, k čemu je umění podat a přijmout kompliment v práci užitečné a jak s nimi lze pracovat v motivaci týmu. Seznámíme se i s dopady nevhodně oznámené chyby a demotivačně podané kritiky a samozřejmě si řekněme doporučené formulace.

Více...

Vyjednávání pro každou příležitost


Lektor: Libor Macek

Jsem přesvědčený o tom, že jestli se někdy vyplatí být pilný, tak je to při vyjednávání. Pokud nejsem dostatečně pilný při něm, tak je velká pravděpodobnost, že budu pilný po něm:-).

Na workshopu si mimo jiné definujete, které situace jsou vhodné pro vyjednávání, a budete hledat možnosti pro optimální dohodu v rámci procesu vyjednávání. Workshop je vhodný hlavně pro vyjednávání uvnitř firmy – v týmu a napříč firmou (mezi odděleními a týmy).

Více...

Český pravopis: jistoty a novinky pro firemní komunikaci


Lektor: Jan Táborský

Workshop zaměřený na jednu z tradičních disciplín – český pravopis. Osvěžte si staré znalosti, zjistěte, zda jste něco podstatného nezapomněli, a vyslechněte si, co se v posledních letech na poli našich pravopisných pravidel změnilo. Vložte dvě hodiny svého času a pozornosti a získejte na oplátku větší jistotu při psaní a odpovědi na dotazy, které jste již dlouho neměli komu položit. Nezapomínejme, že pravopisná úroveň našich textů odráží náš vztah k češtině vůbec a je vizitkou naší osobnosti.

Workshop lze připravit na míru přesně dle vašich požadavků.

Více...

Stylistika ve firemní komunikaci


Lektor: Jan Táborský

Workshop zaměřený na stylistiku češtiny, zvláště na otázky spjaté s vytvářením přátelských, vstřícně laděných, a přesto věcně přesných a výstižných kultivovaných psaných textů. Workshop se zaměří na jevy, jejichž stylová charakteristika se v posledním období mění, a jevy, o nichž panují nejrůznější mýty.

Více...

Aktivní naslouchání


Lektor: Martin Sedláček

„Naslouchejte lidem a oni vám řeknou, kdo jsou.” John King

Interaktivní workshop zaměřený na základní prvek každé komunikace, aktivní naslouchání.

Více...

Zdroje nedorozumění v online prostředí


Lektorka: Daniela Wogurková

Stává se vám, že přes veškerou snahu vyjádřit se v e-mailu naprosto přesně dojde i tak k nedorozumění? Ztrácejí se informace, podstata sdělení nebo dochází ke zkreslení významu a dokonce se i naruší vztahy mezi kolegy?

Více...

Zdroje nedorozumění ve firmách


Lektorka: Daniela Wogurková

Stává se vám, že na prostou informativní větu slyšíte reakci, která vás přinejmenším překvapí? Nacházíte se někdy v komunikačních situací, u kterých zvažujete, jak jste se do nich dostali? Zažili jste nečekanou hádku, o které vlastně ani nevíte, jak vznikla? Anebo naopak nemůžete dosáhnout svého, i když jste přesvědčeni, že jasně říkáte, co od druhých očekáváte?
Zažíváte nedorozumění, která vás mrzí, překážejí vám v práci s kolegy a chcete jim přijít na kloub?

Více...

Jak sdělit nepříjemnou zprávu?


Lektorka: Gábina Vyziblová

„Špatná zkušenost se šíří jako požár.“

Jak vyřešit komunikační situace, které nejsou příjemné, ale někdy k nim nevyhnutelně dochází? Cílem workshopu je osvojit si techniky, které pomohou efektivně zvládat konfliktní situace a najít z nich optimální východisko.

Více...

Úmorná jednání: téma a cíl v interní komunikaci


Lektorka: Iva Rašínová

Ve firmách si často lidé stěžují, že chodí z meetingu na meeting, vedou nekonečné rozhovory a nikde se nic moc nevyřeší. Znáte to také? Pojďme se zaměřit na to, jak udělat komunikaci ještě efektivnější, zaměřit se na cíl a jeho vyjasnění v počátku rozhovoru. Kam potřebujeme dojít? Co má být výstupem? Čeho chceme dosáhnout?

Více...

Efektivní využití Outlooku nejen pro práci s poštou


Lektor: Robert Pechač

Na workshopu si ukážeme řadu užitečných tipů a triku pro práci s poštou, kalendářem a úkoly. Nastavíme si například pojistku pro odesílané e-maily, aby tyto neodcházely hned, ale chvilku počkaly a byla tak šance přidat zapomenutou přílohu. Budeme umět přijaté i odesílané zprávy opatřit příznakem pro zpracování, aby se na jejich vyřízení nezapomnělo. Ukázky efektivního třídění a vyhledávání v poště jsou samozřejmostí.

Více...