MENU

Komunikační styly – jak předávat informace různým typům lidí

Objektivní pravda neexistuje. Každý ji vnímá ze svého úhlu pohledu. Z jakého úhlu pohledu a co akcentuje „analytik“, na co slyší „společenský typ“?  Čím zaručeně rozzlobíte „Tahouna“?

Na workshopu se s jednotlivými komunikačními typy seznámíte a dozvíte se, jak efektivně komunikovat s člověkem, který je jiným komunikačním typem, než jste vy.

Obsah:

  • Čtyři komunikační typy – jak je poznáme?
  • Který typ jsem já? Co potřebuji v komunikaci?
  • Jak komunikovat s odlišnými typy?
  • Quick trénink na rozpoznání komunikačního typu a vhodnou komunikaci.

Výstupy

  • Poznáte čtyři komunikační typy, budete vědět, který jste vy a s kterými lidmi se tedy většinou bez problémů domluvíte.
  • Odnesete si konkrétní tipy, jak efektivně komunikovat s jednotlivými komunikačními typy.

Gábina Vyziblová

lektor, kouč

Vystudovala jsem dramatickou výchovu na DAMU. Pracuji třináctým rokem s jednotlivci i s týmy jako lektorka soft skills, koučka a konzultant v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Ve své práci kombinuji divadelní techniky, zážitkovou pedagogiku a systemický přístup. Baví mě doprovázet druhé na cestě k novým, nápaditým a originálním změnám, protože věřím, že všichni mají všechno potřebné k utváření svého jedinečného příběhu.