Expertní miniworkshopy

MENU

Maximalizujte z minima

Koncept expertních miniworkshopů je založen na trendu vývoje vzdělávání posledních let – zkracování vzdělávacích akcí a velkém důrazu na maximalizaci efektu ze vzdělávání.
Dvouhodinové intenzivní workshopy 
podporují účastníky v konkrétní aktivitě. Vycházíme z dlouhodobých zkušeností, že účastníci jsou schopni se na 2 hodiny maximálně koncentrovat, zatímco v delších akcích jejich koncentrace kolísá a jsou schopni sledovat a naučit se pouze část z programu.

Maximalizace efektu – FORMÁT
S konceptem lze pracovat flexibilně, je více možností jak jej využít:

  • workshopy jako firemní otevřené programy (různá témata např. 1x za 14 dnů),
  • workshopy zacílené na zlepšení určité kompetence,
  • více workshopů na různá témata v jeden den (řazení možné za sebou i paralelně),
  • workshopy na různé firemní akce (Dny zdraví, TBL, porady, výjezdy…),
  • další možnosti dle přání klienta.

Na každý workshop mohou přijít jiní účastníci.

Maximalizace efektu – TÉMA
Témata jsou vždy konkrétně zacílena. Zaměstnanci přesně vědí, co je očekává, a volí si, co je zajímá. Maximalizuje se tím efekt z workshopu v porovnání s delšími akcemi, z kterých účastníci využijí většinou jen část.

Maximalizace efektu – LEKTOR
Workshop vždy vede expert na dané téma. Lektor se tématem dlouhodobě zabývá, je mu blízké a dokáže účastníkům nabídnout pohled do jeho hloubky.

Maximalizace efektu – VÝSTUPY
Účastníci odcházejí s výstupy, které jsou okamžitě uplatnitelné v praxi. Po příchodu z workshopu do kanceláře mohou ihned něco změnit.

Maximalizace efektu – MÍSTO A ČAS
Workshop se koná vždy u klienta, trvá 2 hodiny. Časová náročnost pro účastníky je minimální. Termíny dle dohody.

Pracujeme s:

Škoda