Víra v sebe

MENU

Spolupráce týmů pro dosažení úspěchu


Lektor: Václav Sůra

Workshop je postaven na neotřelém prostředí drsné Arktidy.

Václav Sůra dosáhl vlastními silami dvakrát severního pólu. V tomto workshopu vám poodhalí, co stojí za úspěchem malé výpravy či jednotlivce. Logistika polárních výprav je uváděna jako třetí nejnáročnější na světě – hned po kosmických letech a vojenských ponorkách. Jen dokonalá souhra a stoprocentně odvedená práce několika podpůrných týmů vede k dosažení kýženého cíle. V tomto případě je ale i předpokladem pro to, že nedojde k ohrožení zdraví a obětem na životech.

Více...

Víra v překonání sebe sama


Lektor: Václav Sůra

Workshop pokrývá dvacet let polárních výprav Václava Sůry a ptá se, kde jsou lidské hranice a kde se bere touha překonat sebe sama. Půjdeme od prvních krůčků, kde Václav jako řadový člen expedice získává nové zkušenosti, až po současnost, kdy organizuje náročné výpravy s mezinárodní účastí. Workshop odpovídá na otázky: Kde bere Václav Sůra motivaci trávit dny a týdny v drsném prostředí poláru? Proč neustále zvyšuje svoji laťku? Podle čeho si vybírá svoje cesty? Co ho přitahuje?

Více...

Neobyčejné příběhy polárníka Sůry


Lektor: Václav Sůra

Za téměř dvacet let polárních výprav zažil Václav Sůra mnoho nestandardních situací. „Jiný kraj, jiný mrav“ tady platí asi dvojnásob. Domorodci, se kterými se setkával v mrazivých končinách, řeší problémy někdy svérázným způsobem. Pro Evropana, sešněrovaného mnoha předpisy, zákony a nařízeními, jsou tyto situace mnohdy až šokující. Zážitky převážně ze Sibiře prezentované s nadhledem a humorem již mnohokráte rozesmály nejeden sál. Ruskou větu „Eto nět problema“ (to není problém) si Václav doslova zamiloval!

Více...

Pronásleduji své sny


Lektor: Marek Holeček

Workshop se špičkovým českým horolezcem Markem Holečkem ukazuje, že cílem nemusí být vždy pouze vrchol, ale že cílem může být i cesta, a často i cesta zpět. Workshop o hodnotách, cílech a výzvách, které člověk musí v sobě nalézat, aby mohl ukazovat cesty ostatním. Co pohání člověka, aby hledal nové směry a dokázal překonat sám sebe? Co žene Marka Holečka, kde to v sobě hledá? Máte to v sobě i vy?

Více...

Překonávání nepředvídatelných událostí


Lektor: Heřman Volf

Vozíčkář Heřman Volf vás skrze svůj vlastní příběh provede cestou k vrcholu, následnému pádu a nelehkému hledání nových cest, jak překonat krize i velké životní zvraty. Může se to stát každému z nás. Může to trvat pouhou vteřinu. Chvilka nepozornosti nebo se prostě jen ocitnete v nepravý čas na nepravém místě. Workshop je postaven na skutečném životním příběhu. Většina lidí zjistí, co měla, až potom, co to ztratí. Workshop hledá opravdové životní hodnoty, motivuje k pozitivnímu myšlení, cestě za svými sny
a plnému a aktivnímu životu.

Více...

Myslete mimo zajeté koleje


Lektorka: Jitka Štádlerová

Chceme-li změnu, je třeba začít dělat věci jinak. Jak na to? V prvé řadě je nutné si uvědomit, jak mozek vytváří vzory a jak je možné je porušovat a měnit. Následně můžeme vyzkoušet techniky, jak pracovat a myslet jinak.

Více...

Změna jako příležitost k růstu


Lektorka: Klára Novotná

Workshop zaměřený na vnímání změny jako příležitosti k růstu.

Změny jsou všudypřítomné a často vnímané jako ohrožení, pojďme se na ně podívat z jiného úhlu pohledu a naučme se je využívat jako příležitosti k růstu.

Účastníci si osvojí proces změnového řízení a jednotlivé fáze změny, seznámí se se spirálou příležitostí a růstu.

Více...

Osobní značka: jak si vybudovat osobní brand


Lektorka: Klára Novotná

Workshop přináší tipy a triky na budování osobní značky v osobním i v pracovním životě. Účastníci si zvědomí svůj postoj ve společnosti a načerpají návody a techniky, jak směřovat svou energii tím správným směrem, co je klíčové pro budování osobní značky a jak rozvíjet svůj potenciál s ohledem na osobní cíle, priority a hodnoty.

Více...

Víra v moudrost emocí


Lektor: Jan Benda

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné…,“ řekla liška malému princi. Platí však taková rada v „opravdovém“ světě? Workshop poodhalí tajemství emoční inteligence a naznačí účastníkům, jak lze emoční inteligenci rozvíjet a využívat ji při zvládání pracovních nároků, v managementu a leadershipu i ve vztazích a v osobním životě.

Více...

Věřím, že mohu být tvůrcem svého života


Lektor: Petr Růžička

Svůj svět si vytváříme tím, jak o něm smýšlíme. Svůj život můžeme řídit prostřednictvím cíleného programování mysli, používání autosugescí, tzv. afirmací, jejichž pomocí vstupujeme do podvědomí a vkládáme do něj správně formulovaná „přání“.

Více...

Využívejte svoji vůli


Lektor: Martin Sedláček

Vůli je obecně věnováno málo prostoru ve vzdělávacích programech, přitom je to jeden ze základních nástrojů sebeřízení. Často slýcháváme: „mám slabou vůli“, když chceme něco v životě změnit, něco dokázat. A jelikož vůle je vědomé úsilí směřujícímu k dosažení cíle, tak s ní můžeme velmi dobře pracovat. Náš workshop Vás seznámí s fyziologií a psychologií vůle. Je o tom, co to je vůle, jak jí získáváme, jak jí můžeme rozvíjet a samozřejmě také o tom, proč je důležité se vůlí vůbec zabývat.

Více...