MENU

Pronásleduji své sny

Workshop ukazuje, že cílem nemusí být vždy pouze vrchol, ale že cílem může být i cesta, a často i cesta zpět. Workshop o hodnotách, cílech a výzvách, které člověk musí v sobě nalézat, aby mohl ukazovat cesty ostatním. Co pohání člověka, aby hledal nové směry a dokázal překonat sám sebe? Co žene Marka Holečka, kde to v sobě hledá? Máte to v sobě i vy?

Obsah:

  • hledání cest k realizaci cílů
  • jak si vytváříme hodnoty
  • životní zkušenosti při překonávání překážek

Výstupy:

  • nové možnosti dosahování cílů
  • mobilizace sil a rozhodování se v krizových situacích
  • kde hledat mentální sílu
  • motivace k pronásledování svých vlastních snů

Marek Holeček

horolezec, dokumentarista

Vynikající český horolezec a filmový dokumentarista, který se zabývá především objevováním nových výstupových směrů v nejvyšších horách světa. Odmítá představu, že vrcholem snažení je dosažení co největší nadmořské výšky, zaměřuje se proto na prvovýstupy a originální cesty. V jeho horolezecké kariéře lze najít nejen úspěšné výstupy na osmitisícové vrcholy, ale i další zajímavé destinace jako např. lezení v mrazivé Antarktidě. Jednotícím prvkem jeho 26 expedic byla vždy snaha dělat nové kroky tam, kde lidská noha nemá ještě svůj otisk.