Vzdělávání v blocích

MENU

Koncept vzdělávání v blocích je založen na trendu vývoje vzdělávání posledních let – zkracování vzdělávacích akcí a velkém důrazu na maximalizaci efektu ze vzdělávání.
Koncept vychází z úspěšných expertních miniworkshopů a jedná se o 3 intenzivní dvouhodinové bloky zaměřené na určité téma a realizované v domluvených časových rozestupech. První projekt „Excelujte v Excelu“ jsme pro Vás připravili s Robertem Pechačem a podrobné informace o něm i dalších projektech naleznete níže.

Maximalizace efektu – FORMÁT

Rozvoj probíhá v průběhu času, doporučujeme 3 dvouhodinové bloky v průběhu 3-6 týdnů. Bloky na sebe navazují volně, není podmínkou účastnit se všech.

Maximalizace efektu – VÝSTUPY

Naše vzdělávací rovnice: 1 x 6 hodin ≠ 3 x 2 hodiny.
Účastníci nejsou zahlcováni příliš mnoha informacemi najednou, rozložením v čase získávají prostor pro postupnou aplikaci výstupů do praxe, což vede k mnohem většímu rozvojovému efektu.

Maximalizace efektu – LEKTOR

Workshopy vždy vede expert na dané téma. Lektor se tématem dlouhodobě zabývá, je mu blízké a dokáže účastníkům nabídnout pohled do jeho hloubky.

Maximalizace efektu – PODPORA

Lektor je vám formou e-mailových konzultací k dispozici i mimo výuku mezi bloky.

Maximalizace efektu – MÍSTO A ČAS

Workshopy se konají vždy u klienta a trvají 2 hodiny čistého času. Časová náročnost pro účastníky je minimální.

Excelujte v Excelu s Robertem Pechačem

Sada tří volně navazujících dvouhodinových bloků zaměřených na Excel posune vaši schopnost zpracovávat data na vyšší úroveň.

Blok 1 Funkce pro velké tabulky
Blok 2 Netušené možnosti kontingenčních tabulek
Blok 3 Automatizace rutinních činností pomocí maker

Lektor: Robert Pechač
Již 19 let se zabývám školení produktů společnosti Microsoft pro přední české firmy. Školím jak kurzy pro běžné uživatele, tak pro IT specialisty, programátory. Jsem držitelem certifikací Microsoft, které garantují perfektní odborné znalosti, potřebné prezentační dovednosti a také schopnost předávat znalosti dále. Vedle školení se zabývám návrhem a tvorbou programů na zakázku. Od drobných programů – maker pro Excel, Word, Outlook a další až po robustní databázové aplikace. V posledních letech se navíc věnuji návrhu a tvorbě korporátních šablon, především v PowerPointu a Wordu.

Blok 1 – Funkce pro velké tabulky

 • podmíněné funkce jako COUNTIF, SUMIF, SUBTOTAL
 • efektivní použití filtrů
 • využití podmíněného formátu pro rychlou visuální kontrolu dat
 • vyhledávání údajů v rozsáhlých tabulkách pomocí funkcí SVYHLEDAT, POZVYHLEDAT a jejich kombinování
 • databázové funkce pro agregaci dat s opravdu složitými podmínkami

Blok 2 – Netušené možnosti kontingenčních tabulek

 • rekapitulace základního principu kontingenčních tabulek
 • automatické seskupování dat za roky, měsíce, dny
 • frekvenční analýza (rozdělení hodnot do intervalů) a tvorba histogramu za 10 vteřin pomocí kont. tabulek
 • automatické vytvoření kont. tabulek pro jednotlivé hodnoty filtrovacího pole (pro každé obchodní místo, každý produkt apod.)
 • použití průřezů, časových os
 • výpočtová pole a položky pro dodatečné výpočty v kont. tabulkách

Blok 3 – Automatizace rutinních činností pomocí maker

 • princip maker
 • ukázky užitečných maker na často se opakující drobné činnosti
 • makro pro zpracování, očištění exportu ze SAPu, případně jiného informačního systému
 • možnosti spouštění maker
 • sdílení maker s kolegy
 • drobné zásahy do maker v prostředí Visual Basic for Application


Výstupy:

 • Odnesete si nástroje pro okamžité využití v praxi při práci s čísly, tabulkami a grafy.
 • Zrychlíte svoji práci a získáte cenné tipy k vytváření tabulek a grafů.
 • Vytvoříte si makra, která otravné rutinní činnosti budou dělat za Vás.
 • Objevíte řadu nových možností, funkcí a nástrojů Excelu.

Umění komunikace

Sada tří volně navazujících dvouhodinových bloků zaměřených na komunikaci.  Poznejte sami sebe jak komunikujete a odhadněte komunikační styl druhých. Komunikace obnáší i naslouchání, naučte se pozorně naslouchat druhým a dozvíte se více. V komunikaci se objevují i zákeřné techniky – rozpoznejte manipulaci a naučte se s ní zacházet

Blok 1 Komunikační styly – jak předávat informace různým typům lidí
Blok 2 Aktivní naslouchání
Blok 3 Obrana proti manipulaci

Lektor: Gábina Vyziblová

Vystudovala jsem dramatickou výchovu na DAMU. Pracuji čtrnáctým rokem s jednotlivci i s týmy jako lektorka soft-skills, koučka a konzultant v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Ve své práci kombinuji divadelní techniky, zážitkovou pedagogiku a systemický přístup. Baví mě doprovázet druhé na cestě k novým, nápaditým a originálním změnám, protože věřím, že všichni mají všechno potřebné k utváření svého jedinečného příběhu.

Lektor: Martin Sedláček

Vystudoval jsem psychologii na FF UK a dramatickou výchovu na DAMU. Přednáším na DAMU psychologii, pracuji jako terapeut, lektor a kouč a zabývám se divadelními přístupy v oblasti tréninku a rozvoje. Improvizuji v kabaretu Improvize. Lidé, kteří se mnou pracují, si cení mého vhledu, empatie, schopnosti nalézat nové úhly pohledu na situaci a smyslu pro humor.

Blok 1 Komunikační styly – jak předávat informace různým typům lidí

 • Čtyři komunikační typy – jak je poznáme?
 • Který typ jsem já? Co potřebuji v komunikaci?
 • Jak komunikovat s odlišnými typy?
 • Quick trénink na rozpoznání komunikačního typu a vhodnou komunikaci.

Blok 2 Aktivní naslouchání

Šest bodů aktivního naslouchání:

 • Pozornost je základním elementem aktivního naslouchání.
 • Empatie nám pomůže ke vcítění, jak vcítění pomáhá komunikaci.
 • Srovnání tempa – jak se naladit na stejnou vlnu s tím, koho posloucháme.
 • Zrcadlení – co všechno je možné zrcadlit, jak na to a k čemu je to dobré.
 • Parafrázovaní – co získáme v komunikaci parafrázováním a proč to není jen pouhé papouškování.
 • Pokládání otázek – jak se dobře ptát.

Blok 3 Obrana proti manipulaci

 • Jak rozpoznat manipulace?
 • 3 jednoduché kroky ke zvládnutí manipulace.
 • Qiuck trénink zvládání manipulací.

Výstupy:

Poznáte čtyři komunikační typy, budete vědět, který jste vy, a s kterými lidmi se tedy většinou bez problémů domluvíte. Odnesete si konkrétní tipy, jak efektivně komunikovat s jednotlivými komunikačními typy.

Výstupy:

Společně si projdeme šest bodů vedoucích k aktivnímu naslouchání. Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si, jak v komunikaci působí na druhé, a co je klíčové pro to, aby ten, kdo s nimi mluví, cítil, že je mu věnována plná pozornost.

Výstupy:

Společně si projdeme různé typy manipulací a prakticky vyzkoušíme vhodné reakce na ně. Vytvoříme databanku manipulací, se kterými se nejčastěji setkáváte a natrémujeme jejich zvládání.