MENU

Využívejte svoji vůli

Vůli je ve vzdělávacích programech obecně věnováno málo prostoru, přitom je to jeden ze základních nástrojů sebeřízení. Často slýcháváme „mám slabou vůli“, když chceme něco v životě změnit, něco dokázat. A jelikož vůle je vědomé úsilí směřujícímu k dosažení cíle, tak s ní můžeme velmi dobře pracovat. Je dokázáno, že lidé, kteří dokáží dobře používat svoji vůli, jsou úspěšnější, zdravější, šťastnější a dožívají se vyššího věku. Náš workshop vás seznámí s fyziologií a psychologií vůle. Je o tom, co to je vůle, jak ji získáváme, jak ji můžeme rozvíjet a samozřejmě také o tom, proč je důležité se vůlí vůbec zabývat.

Obsah:

  • co je vůle, jak ji používat efektivně a jak jí rozvíjet
  • co nám brání využívat vůli
  • první krok, první změna ve vlastním životě

Výstupy: 

  • účastníci se naučí, jak se buduje silná vůle
  • dozví se množství užitečných typů, co změnit v životě, tak aby člověk mohl své vůle více využívat a zároveň, které chyby v souvislosti s vůlí nejčastěji lidé dělají a jak se jim vyvarovat
  • účastníci udělají první krok v tréninku vůle a plán, jak postupovat dále

Martin Sedláček

psycholog, lektor a kouč

Vystudoval jsem psychologii na FF UK a dramatickou výchovu na DAMU. Přednáším na DAMU psychologii, pracuji jako terapeut, lektor a kouč a zabývám se divadelními přístupy v oblasti tréninku a rozvoje. Improvizuji v kabaretu Improvize. V koučování se zaměřuji na rozvoj vůle, zvládání stresu a schopnost improvizace. Lidé, kteří se mnou pracují, si cení mého vhledu, empatie, schopnosti nalézat nové úhly pohledu na situaci a smyslu pro humor.