MENU

Změna jako příležitost k růstu

Workshop zaměřený na vnímání změny jako příležitosti k růstu.

Změny jsou všudypřítomné a často vnímané jako ohrožení, pojďme se na ně podívat z jiného úhlu pohledu a naučme se je využívat jako příležitosti k růstu.

Účastníci si osvojí proces změnového řízení a jednotlivé fáze změny, seznámí se se spirálou příležitostí a růstu.

Obsah:

  • Seznámíte se s principy změnového řízení
  • Dozvíte se, jak využít změnu jako příležitost
  • Vyzkoušíte si práci se spirálou příležitosti a růstu
  • Budete mít možnost zeptat se na dotazy z vaší praxe

Výstupy

  • Získáte orientaci v procesu změnového řízení
  • Odnesete si podklady pro zpracování svého přístupu ke změně
  • Budete vědět jak používat spirálu příležitosti a růstu, vyhodnocovat změny a hledat příležitosti

Klára Novotná

programová manažerka, lektorka

Dlouhodobě kombinuji reálnou manažerskou praxi s předáváním zkušeností a rozvojem v rámci koučinku, mentoringu a tréninků. Působím na pozici programového manažera, mám zkušenosti s desítkami úspěšně odřízených projektů a programů, v IT/TD i v businessu, na straně dodavatelské i klientské, s prací pod tlakem a v měnícím se prostředí, s vedením virtuálních i reálných týmů. Vedle své manažerské praxe jsem certifikovaný osobní kouč dle ICF, trenér rozvojových tréninků a mentor v oblasti projektového řízení.