MENU

Jak sdělit nepříjemnou zprávu?

„Špatná zkušenost se šíří jako požár.“

Jak vyřešit komunikační situace, které nejsou příjemné, ale někdy k nim nevyhnutelně dochází? Cílem workshopu je osvojit si techniky, které  pomohou efektivně zvládat  konfliktní situace a najít z nich optimální východisko.

Obsah:

  • Jak formulovat nepříjemnou zprávu?
  • Jak zacházet s emocemi druhé strany?
  • Jak reagovat na nejčastější námitky?
  • Jak hledat se zákazníkem optimální východisko?

Výstupy

  • Na vašich konkrétních modelových situacích si vyzkoušíte efektivní způsoby sdělování nepříjemných zpráv.
  • Odnesete si svůj „SEMAFOR“ – červená=co už v takových situacích nechci dělat, protože to nefunguje, oranžová=to si chci ponechat, to funguje, zelená=s tímto začnu, je to něco nového, co mi může pomoci.

Gábina Vyziblová

lektor, kouč

Vystudovala jsem dramatickou výchovu na DAMU. Pracuji třináctým rokem s jednotlivci i s týmy jako lektorka soft skills, koučka a konzultant v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Ve své práci kombinuji divadelní techniky, zážitkovou pedagogiku a systemický přístup. Baví mě doprovázet druhé na cestě k novým, nápaditým a originálním změnám, protože věřím, že všichni mají všechno potřebné k utváření svého jedinečného příběhu.