MENU

Obrana proti manipulaci

„Za této situace bych od vás čekal odpovědnější přístup!“

Jak se cítíte, když slyšíte tento výrok? Provinile? Napadá vás, že mu to vrátíte? Jak  to vlastně myslí? Jaké další otázky a odpovědi vás při tomto manipulativním výroku napadají?

Cílem interaktivního workshopu je naučit se zvládat manipulativní výroky druhé strany –rozpoznat je a vhodně na ně reagovat.

Obsah:

  • Jak rozpoznat manipulace?
  • 3 jednoduché kroky ke zvládnutí manipulace.
  • Qiuck trénink zvládání manipulací.

Výstupy

  • Společně projdeme různé typy manipulací a prakticky vyzkoušíme vhodné reakce na ně
  • Vytvoříme databanku manipulací, se kterými se nejčastěji setkáváte, a natrénujeme jejich zvládání.

Gábina Vyziblová

lektor, kouč

Vystudovala jsem dramatickou výchovu na DAMU. Pracuji třináctým rokem s jednotlivci i s týmy jako lektorka soft skills, koučka a konzultant v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Ve své práci kombinuji divadelní techniky, zážitkovou pedagogiku a systemický přístup. Baví mě doprovázet druhé na cestě k novým, nápaditým a originálním změnám, protože věřím, že všichni mají všechno potřebné k utváření svého jedinečného příběhu.