MENU

Český pravopis: jistoty a novinky pro firemní komunikaci

Workshop zaměřený na jednu z tradičních disciplín – český pravopis. Osvěžte si staré znalosti, zjistěte, zda jste něco podstatného nezapomněli, a vyslechněte si, co se v posledních letech na poli našich pravopisných pravidel změnilo. Vložte dvě hodiny svého času a pozornosti a získejte na oplátku větší jistotu při psaní a odpovědi na dotazy, které jste již dlouho neměli komu položit. Nezapomínejme, že pravopisná úroveň našich textů odráží náš vztah k češtině vůbec a je vizitkou naší osobnosti.

Workshop lze připravit na míru přesně dle vašich požadavků.

Obsah:

  • Seznámíte se se spolehlivými zdroji informací o českém pravopisu (online i tištěnými) a získáte jistotu v jejich užívání.
  • Díky vyváženému handoutu a fundovaným výkladům zjistíte, ve které pravopisné oblasti jste dobří a ve které naopak zaostáváte.
  • Načerpáte množství konkrétních poznatků o vybraných konkrétních pravopisných jevech (se zvláštním důrazem na jevy, ve kterých se nejčastěji chybuje).
  • Dostanete prostor zeptat se na konkrétní pravopisné jevy z vaší praxe.

Výstupy

  • Osvojíte si základní dovednosti nezbytné k vytvoření českého textu s co nejmenším počtem pravopisných a formálních nedostatků.
  • Odnesete si množství konkrétních dílčích pravopisných poznatků (dílem v paměti, dílem na přehledném handoutu).

Jan Táborský

konzultant v oblasti českého jazyka

Vystudoval jsem český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a znalosti češtiny jsem si prohloubil na několika korektorských, redakčních i vědeckých pozicích (včetně Ústavu pro jazyk český). V posledních letech se zabývám jazykovými korekturami a redakčními úpravami českých textů a s velkým potěšením vedu semináře o češtině pro veřejnost i firemní klientelu. Moje vášeň pro češtinu se naplno projevila v mé knižní prvotině Jazykové jednohubky (2014).