MENU

Zdroje nedorozumění v online prostředí

Stává se vám, že přes veškerou snahu vyjádřit se v e-mailu naprosto přesně dojde i tak k nedorozumění? Ztrácejí se informace, podstata sdělení nebo dochází ke zkreslení významu a dokonce se i naruší vztahy mezi kolegy?

Online prostředí může být zrádné a na to, co funguje v přímé osobní komunikaci, zde nemůžeme spoléhat. Lidé si běžně chybějící neverbální část komunikace domýšlejí, reagují na „vzkazy ukryté v textu“. Jak k takovému klíčování dochází? A jak mu předcházet?

Podíváme se na to, jak volba slov a slovních spojení, velikost a barva písma, způsob oslovení a zakončení e-mailu, interpunkce a další zdánlivé drobnosti ovlivňují co příjemci sdělení vnímají a proč někdy reagují zcela neočekávaně.

Ukážeme si, jak malé rozdíly mohou ovlivnit srozumitelnost a jednoznačnost sdělení a snížit pravděpodobnost zkreslení. Vyzkoušíte si na drobném cvičení. Krátce se také seznámíme s alternativami, které můžete použít místo nástěnky, e-mailu nebo klasické porady.

Obsah:

  • Poznáte možnosti, jak lidé mohou ve skutečnosti vnímat vámi napsané sdělení.
  • Vyzkoušíte si, jak drobné změny posílí jasnost sdělení.
  • Projdeme možnosti, jak různě důležité věci sdělovat různými prostředky.
  • Zastavíme se i u online etikety.

Výstupy

  • Osvojíte si dovednosti potřebné ke zvýšení srozumitelnosti sdělení požadavků.
  • Odnesete si tipy pro reakce na situace, ve kterých dochází k nedorozuměním.
  • Odejdete s úlevou, že to lidé nedělají schválně, jen „mají zapnuté jiné ucho“.

Daniela Wogurková

lektor, kouč

Jsem praktik a optimista. Na trénincích nabízím to, co mám vyzkoušené, věci, které fungují – ve vedení lidí, (sebe)motivaci, plánování více rolí nebo úkolů, zvládání obtížných situací. Pomohu vám, abyste si na řešení přišli sami, nebo nabídnu hotové návody. Vyzkoušíte si, na čem si nabijete nos a které postupy budou pro vás ty pravé. Uslyšíte motivující zpětnou vazbu a doporučení do praxe. Mám patnáct let lektorských zkušeností, vystudované sociální vědy a praxi na psychoterapeutické klinice.