MENU

Stylistika ve firemní komunikaci

Workshop zaměřený na stylistiku češtiny, zvláště na otázky spjaté s vytvářením přátelských, vstřícně laděných, a přesto věcně přesných a výstižných kultivovaných psaných textů. Workshop se zaměří na jevy, jejichž stylová charakteristika se v posledním období mění, a jevy, o nichž panují nejrůznější mýty. V ideálním případě bude lektor pracovat s příklady převzatými přímo z praxe účastníků kurzu, popř. s příklady touto praxí inspirovanými. Srozumitelné výklady budou střídány s diskusemi s možností vznášet připomínky k praktickým aspektům tvorby textů pro konkrétní komunikační situace.

Obsah:

  • Seznámení s méně známými zdroji informací o českém jazyce (online i tištěnými).
  • Probrání vybraného souboru jevů české stylistiky z oblasti tvarosloví, slovní zásoby i větné skladby.

Výstupy

  • Získání souboru konkrétních poznatků o současné stylistice češtiny využitelných v denní praxi (při vytváření textů s ohledem na jejich funkci).
  • Handout s poznámkami, které mohou být oporou při pozdější tvorbě textů.

Jan Táborský

konzultant v oblasti českého jazyka

Vystudoval jsem český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a znalosti češtiny jsem si prohloubil na několika korektorských, redakčních i vědeckých pozicích (včetně Ústavu pro jazyk český). V posledních letech se zabývám jazykovými korekturami a redakčními úpravami českých textů a s velkým potěšením vedu semináře o češtině pro veřejnost i firemní klientelu. Moje vášeň pro češtinu se naplno projevila v mé knižní prvotině Jazykové jednohubky (2014).