Systémový přístup

MENU

Tato produktová řada je určena pro situace, v nichž je žádoucí systematicky poznat příčiny problémů a povahu rozvojových příležitostí, aby bylo možné takové problémy efektivně řešit a objevené příležitosti účelně využít. Metodika workshopů vychází z originální teorie vitality a je popsána v knize Diagnostika a vitalizace firem a organizací (J. Plamínek, Grada 2014).

Řešitelské workshopy

Poznejte tajemství úspěchu vaší firmy


Lektoři: Jiří Plamínek

Řešitelský workshop dává příležitost odpoutat se od každodenních operativních starostí a podívat se na podnikání, management a leadership z odstupu a v souvislostech. Vedou jej dva lektoři – jeden v roli facilitátora pečuje o procesní stránku, druhý je k dispozici jako konzultant věcného obsahu.  Ukazuje, co v konkrétních firmách a organizacích právě stojí za pozornost, protože to má strategický význam nebo potenciál ohrozit úspěch, a co lze považovat za podružné. Metodicky vychází z teorie vitality (J. Plamínek 2006), která propojuje dílčí pohledy na různé složky a funkce systémů originálním způsobem v jediný celek.

Více

Odhalte skrytý potenciál vašich lidí


Lektor: Jiří Plamínek

Tento řešitelský workshop umožňuje podívat se na lidi, kteří pracují pro firmu či organizaci, z pohledu jejich výkonů a zdrojů a posoudit, jako aktuální i dlouhodobé rozvojové potřeby mají a budou mít. Workshop podle situace vede jeden či dva lektoři. Pokud pracují lektoři ve dvojici, jeden z nich působí v roli facilitátora a pečuje o procesní stránku analýz, druhý je k dispozici jako konzultant věcného obsahu.  Účastníci se odnesou detailní odpověď na to, jak zjistit, čím je možné efektivně podpořit lidské výkony a zdroje. Metodicky vycházíme z teorie vitality (J. Plamínek 2006), která propojuje dílčí disciplíny vedení a podpory lidí originálním způsobem v jediný celek.

Více