Poznejte tajemství úspěchu vaší firmy

MENU

Poznejte tajemství úspěchu vaší firmy

Řešitelský workshop dává příležitost odpoutat se od každodenních operativních starostí a podívat se na podnikání, management a leadership z odstupu a v souvislostech. Vedou jej dva lektoři – jeden v roli facilitátora pečuje o procesní stránku, druhý je k dispozici jako konzultant věcného obsahu.

Ukazuje, co v konkrétních firmách a organizacích právě stojí za pozornost, protože to má strategický význam nebo potenciál ohrozit úspěch, a co lze považovat za podružné. Metodicky vychází z teorie vitality (J. Plamínek 2006), která propojuje dílčí pohledy na různé složky a funkce systémů originálním způsobem v jediný celek.

Jiří Plamínek

konzultant, lektor, mediátor a facilitátor

Konzultant, lektor, mediátor a facilitátor, autor teorie vitality a spoluautor metody Management by Competencies. Zabývám se diagnostikou a vitalizací systémů. Pomáhám majitelům, lídrům a manažerům firem a organizací dosahovat úspěchů, které jsou dlouhodobě udržitelné.

Úspěch

V dopolední části projdete cestou k vitalitě, která sleduje jednoduchou pyramidu, označující, čím a v jakém pořadí je vhodné se ve firmách a organizacích zabývat. Z obrázku například vyplývá, že nemá smysl dělat stále efektivněji něco, co není užitečné.

Lidé

K úspěchu patří i lidé. Je tedy třeba vědět, jak tyto lidi v jednotlivých etapách cesty k vitalitě vést a co na různých stupních potřebují. Organizace a firmy jsou zakládány s vírou, že když se lidé dají dohromady, udělají víc, než by zmohli samostatně. Také změn ve firmách a organizacích dosahujeme zpravidla prostřednictvím určitých lidí.

Lidé a jejich zdroje jsou proto podstatnou částí dopoledního programu kursu. Lektor Vás provede nejen k poznání, co je třeba změnit, ale i jakým způsobem a pomocí kterých lidí kýžených změn dosáhnout.

Změny

V poledne se lektoři vymění. Odpolední program je věnován praktické aplikaci dopoledních úvah. Účastníci dostanou příležitost analyzovat firmu, ve které pracují (nebo příslušnou její část) a provedou jednoduchou kvantitativní i kvalitativní diagnostiku. V případě zájmu může být výsledkem této analýzy i jednoduchý změnový program.

Možnosti využití workshopu:

  • Máte vizi a hledáte nástroje, jak ji naplnit?
  • Cítíte nejistotu a nedokážete identifikovat problém nebo jeho příčinu?
  • Máte problém identifikován, ale nedaří se ho řešit?
  • Jste na vlně a chcete se na ni udržet?

Konkrétní efekty:

  • Teorie vitality aplikovaná na Vaši firmu/oddělení
  • Konkrétní analýza ke zpracovávanému tématu
  • Jednoduchý změnový program