MENU

Zpětná vazba pro každý den

Zpětná vazba je významnou součástí naší komunikace a zároveň také jeden z nejdůležitějších nástrojů vedení lidí.

Jak ocenit druhé? Jak si říci o změnu? Jak reagovat na emotivní reakce partnera? To je několik z mnoha otázek, které si můžeme pokládat před poskytnutím či přijetím zpětné vazby.

Připravili jsme jednoduchý koncept 3P, který vám pomůže na mnohé otázky odpovědět!

Obsah

  • Jaké jsou základní principy zpětné vazby?
  • Jak nejlépe strukturovat zpětnovazebný rozhovor?
  • Jak zacházet s emocemi druhé strany?
  • Quick trénink zpětnovazebného pohovoru.

Výstupy

  • Odnesete si konkrétní tipy na podávání zpětné vazby a vedení zpětnovazebného rozhovoru.
  • Získáte zpětnou vazbu od lektora a ostatních účastníků.

Gábina Vyziblová

lektor, kouč

Vystudovala jsem dramatickou výchovu na DAMU. Pracuji třináctým rokem s jednotlivci i s týmy jako lektorka soft skills, koučka a konzultant v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Ve své práci kombinuji divadelní techniky, zážitkovou pedagogiku a systemický přístup. Baví mě doprovázet druhé na cestě k novým, nápaditým a originálním změnám, protože věřím, že všichni mají všechno potřebné k utváření svého jedinečného příběhu.