MENU

Syndrom vyhoření a jeho prevence

Workshop je věnovaný prevenci syndromu vyhoření. Účastníci se naučí včas syndrom vyhoření identifikovat, pojmenují svoje zdroje, naučí se pracovat s hranicemi jako důležitým faktorem prevence. Součástí kurzu je i představení konceptu Vnitřní udržitelnosti.

Obsah:

 • Co je vyhoření
 • Komu hrozí
 • Fáze syndromu vyhoření
 • Rizikové faktory ovlivňující syndrom vyhoření
 • Hlavní zbraně proti vyhoření
  • smysl
  • rozhodování
  • management očekávání
  • odpočinek

Výstupy:

 • seznámení se s fenoménem syndromu vyhoření
 • jak předcházet syndromu vyhoření
 • jak si dlouhodobě si udržovat pracovní motivaci a spokojenost

Martin Sedláček

psycholog, lektor a kouč

Vystudoval jsem psychologii na FF UK a dramatickou výchovu na DAMU. Přednáším na DAMU psychologii, pracuji jako terapeut, lektor a kouč a zabývám se divadelními přístupy v oblasti tréninku a rozvoje. Improvizuji v kabaretu Improvize. V koučování se zaměřuji na rozvoj vůle, zvládání stresu a schopnost improvizace. Lidé, kteří se mnou pracují, si cení mého vhledu, empatie, schopnosti nalézat nové úhly pohledu na situaci a smyslu pro humor.