MENU

Rozhovor o zodpovědnosti

Spolupracujete s podřízenými nebo s kolegy na projektech a zažíváte situace, kdy opakovaně nebyla včas dodána práce? Potřebujete zajistit, aby lidé vykonávali práci, pro kterou byli najati, a běžnou cestou se to nedaří? Potřebujete další nástroj pro zpětnovazebné rozvojové rozhovory?

Nabízíme schémata pro až tři postupné rozhovory, ve kterých zjišťujete, co se stalo, a vracíte kompetence a zodpovědnost kolegovi, který se jich napoprvé/opakovaně zcela nechopil.
Je možné pracovat s konkrétními situacemi z vaší praxe.

Obsah:

  • Seznámíte se s důvody, které lidi vedou k odmítání zodpovědnosti za zadaný
    a odsouhlasený úkol.
  • Podíváme se na to, zda byl úkol srozumitelně zadán a jasně akceptován.
  • Poznáte tři postupné kroky/schémata tří rozhovorů, které s kolegou povedete.
  • Vyzkoušíte si takový rozhovor „nanečisto“ – z vlastního příkladu nebo zadané situace.

Výstupy:

  • Dostanete jasný návod, jak hovořit s lidmi, kteří ani přes běžné upozornění neplní zadané úkoly.
  • Porozumíte tomu, kolik kroků je vlastně ve hře (od zadání a přijetí úkolu až po jeho plnění).

Daniela Wogurková

lektor, kouč

Jsem praktik a optimista. Na trénincích nabízím to, co mám vyzkoušené, věci, které fungují – ve vedení lidí, (sebe)motivaci, plánování více rolí nebo úkolů, zvládání obtížných situací. Pomohu vám, abyste si na řešení přišli sami, nebo nabídnu hotové návody. Vyzkoušíte si, na čem si nabijete nos a které postupy budou pro vás ty pravé. Uslyšíte motivující zpětnou vazbu a doporučení do praxe. Mám patnáct let lektorských zkušeností, vystudované sociální vědy a praxi na psychoterapeutické klinice.