MENU

Jak si poradit s trémou

Herec má svou trému rád. Herci vnímají trému jako pozitivní jev. Je pro ně nahromaděním energie, kterou pak využijí k odehrání představení. Workshop prakticky seznamuje účastníky s hereckým pojetím trémy a nabízí možnosti, jak každý z nás může svou trému využít namísto toho, aby se jí nechal ochromit.

Obsah:

  • co je to tréma a proč nás ochromuje
  • tréma na divadle
  • trapno a jeho zvládání
  • tělesné cvičení na uvolnění trémy

Výstupy:

  • definujete si optimální úroveň trémy
  • naučíte se, jak využít přebytečného napětí
  • naučíte se, jak se vystříhat černých myšlenek

Martin Sedláček

psycholog, lektor a kouč

Vystudoval jsem psychologii na FF UK a dramatickou výchovu na DAMU. Přednáším na DAMU psychologii, pracuji jako terapeut, lektor a kouč a zabývám se divadelními přístupy v oblasti tréninku a rozvoje. Improvizuji v kabaretu Improvize. V koučování se zaměřuji na rozvoj vůle, zvládání stresu a schopnost improvizace. Lidé, kteří se mnou pracují, si cení mého vhledu, empatie, schopnosti nalézat nové úhly pohledu na situaci a smyslu pro humor.