MENU

Efektivní řízení času s důrazem na priority

Množství informací, úkolů, ale i možností a příležitostí rychle roste. Jsou na každém kroku. Jak vše co nejlépe zorganizovat, jak dosahovat osobních i pracovních cílů a zároveň si udržet radost ze života? Pojďme společně nahlédnout vaše fungující metody řízení času a doplňme je novými a vyzkoušenými tipy.

Obsah:

 • Systém organizace času – čtyři návyky efektivního sebeřízení
 • Metody práce s časem
  • Stanovování cílů
  • Práce s prioritami – důležité vs. naléhavé
  • Paretovo pravidlo a další
 • Praktické tipy pro práci s časem

Výstupy:

 • Nahlédnete své způsoby řízení času a doplníte o nové.
 • Pochopíte rozdíl mezi „dělat toho hodně“ a „dělat to, co vytváří hodnotu“.

Gábina Vyziblová

lektor, kouč

Vystudovala jsem dramatickou výchovu na DAMU. Pracuji třináctým rokem s jednotlivci i s týmy jako lektorka soft skills, koučka a konzultant v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Ve své práci kombinuji divadelní techniky, zážitkovou pedagogiku a systemický přístup. Baví mě doprovázet druhé na cestě k novým, nápaditým a originálním změnám, protože věřím, že všichni mají všechno potřebné k utváření svého jedinečného příběhu.