MENU

Aktivní naslouchání

„Naslouchejte lidem a oni vám řeknou, kdo jsou.” John King

Interaktivní workshop zaměřený na základní prvek každé komunikace, aktivní naslouchání.

Obsah:

Šest bodů aktivního naslouchání:

  • Pozornost je základním elementem aktivního naslouchání
  • Empatie nám pomůže ke vcítění, jak vcítění pomáhá komunikaci
  • Srovnání tempa – jak se naladit na stejnou vlnu s tím, koho posloucháme
  • Zrcadlení – co všechno je možné zrcadlit, jak na to a k čemu je to dobré
  • Parafrázovaní – co získáme v komunikaci parafrázováním a proč to není jen pouhé papouškování
  • Pokládání otázek – jak se dobře ptát

Výstupy:

  • Porozumíte šesti bodům aktivního naslouchání.
  • Vyzkoušíte si, jak v různých komunikačních situacích působíte na druhé.
  • Zjistíte, co jsou klíčové prvky naslouchání, tak aby ten, kdo s vámi mluví, cítil, že je mu věnována plná pozornost.

Martin Sedláček

psycholog, lektor a kouč

Vystudoval jsem psychologii na FF UK a dramatickou výchovu na DAMU. Přednáším na DAMU psychologii, pracuji jako terapeut, lektor a kouč a zabývám se divadelními přístupy v oblasti tréninku a rozvoje. Improvizuji v kabaretu Improvize. V koučování se zaměřuji na rozvoj vůle, zvládání stresu a schopnost improvizace. Lidé, kteří se mnou pracují, si cení mého vhledu, empatie, schopnosti nalézat nové úhly pohledu na situaci a smyslu pro humor.