Mindful Leadership

MENU

Mindful Leadership

 „Opravdový vůdce je vždy veden.“ Carl Gustav Jung

Proč nás některé osobnosti fascinují, mají náš respekt i důvěru, chceme se od nich učit a snažíme se jim podobat? Čím to je, že nás inspirují k nečekané odvaze a tvořivosti? Souvisí schopnost zvládat sebe sama se schopností vést lidi? A jak se z „osamělého bojovníka“ stává „král“, na kterého jsou „poddaní“
i „rytíři“ hrdí a za něhož „dají ruku do ohně“?

Rozvíjení všímavosti (mindfulness) vede k sebepoznávání, sebeovládání, ale i k sebepřesažení. Díky všímavosti na jedné straně rozvíjíme vlastní potenciál, na straně druhé ale také začínáme chápat, že uspět a nalézt osobní spokojenost a smysl v životě lze pouze ve spolupráci s druhými. Všímavost z nás tak činí „krále“, který je pro druhé inspirací, ale který je i „tvůrcem pole“, v němž se ostatní mohou rozvíjet. A právě o nalezení a objevení sebe sama, vlastní hodnoty, ale i hodnoty druhých je program Mindful Leadership.

Video „Úvod do Mindfulness“ ZDE.

Jan Benda

psychoterapeut, trenér, kouč

Jsem terapeut, cestovatel, trenér a výzkumník. Dvacet let se věnuji využívání všímavosti (mindfulness) nejen v terapii a seberozvoji, ale i v managementu a leadershipu. Inspiruje mne přitom Buddhovo učení, jihoameričtí indiáni, změněné stavy vědomí i nejnovější poznatky neurověd. Rád učím lidi pracovat s emocemi a nacházet nečekanou moudrost ve vlastním nitru. Ukazuji jim, že sebepoznávání a laskavost k sobě jsou branami ke spokojenému a naplněnému životu.Struktura programu:

1. den – Sebepoznávání a zvládání emocí

2. den – Vize, hodnoty, odpovědnost

3. den – Empatie, pokora, synergie, integrace

4. den – Spolupráce, spravedlnost, tvořivost, řešení konfliktů

Lidé pracující v týmech potřebují pro své úspěšné fungování jasnou vizi společného cíle, srozumitelně definované a sdílené hodnoty, společně prožívaný smysl. Potřebují vědět, že to, co dělají, jim dává možnost uplatnit vlastní nadání a mít z toho prospěch a že si mohou s ostatními navzájem důvěřovat a spoléhat se na sebe. Umožněte jednotlivcům rozvíjet se a naučte se rozeznávat, co vás i váš tým nabíjí energií! Přesvědčte se, že férovost a rozumná a zkušenostmi vyvážená schopnost důvěřovat vám mohou přinést vysoké dividendy v podobě dobře fungující týmové spolupráce, pozitivních a transparentních vztahů, nenucené pracovní atmosféry i vyšší loajality, motivovanosti a aktivního pracovního zapojení vašich spolupracovníků. Rozviňte svou všímavost a přesvědčte se, že člověk, který zná své poslání a je v souladu sám se sebou, se stává přirozeným lídrem i autoritou pro lidi okolo něj!

Co se v programu naučíte:
  • Naučíte se naslouchat své vnitřní moudrosti a vést v souladu s ní sebe i druhé.
  • Upevníte si své hodnoty a definujete své další směřování v pracovním i osobním životě.
  • Rozvinete svou sebedůvěru, sebeúctu, laskavost k sobě, ale i skromnost a pokoru.
  • Zlepšíte svou schopnost motivovat ostatní.
  • Osvojíte si nástroje umožňující rozvíjet týmového ducha a vzájemnou podporu a synergii v týmu.
  • Pochopíte význam velkorysosti, štědrosti a proč je dobré přispívat pro dobro všech.Rozsah: 2 + 2 dny nebo 2 + 1 +1 den

Cílová skupina: zkušení manažeři

Místo konání: u vás ve společnosti či mimo společnost

Termíny: dle dohody

Počet účastníků: max. 12 účastníků