Odhalte skrytý potenciál vašich lidí

MENU

Odhalte skrytý potenciál vašich lidí

Tento řešitelský workshop umožňuje podívat se na lidi, kteří pracují pro firmu či organizaci, z pohledu jejich výkonů a zdrojů a posoudit, jako aktuální i dlouhodobé rozvojové potřeby mají a budou mít. Workshop podle situace vede jeden či dva lektoři. Pokud pracují lektoři ve dvojici, jeden z nich působí v roli facilitátora a pečuje o procesní stránku analýz, druhý je k dispozici jako konzultant věcného obsahu.

Účastníci se odnesou detailní odpověď na to, jak zjistit, čím je možné efektivně podpořit lidské výkony a zdroje. Metodicky vycházíme z teorie vitality (J. Plamínek 2006), která propojuje dílčí disciplíny vedení a podpory lidí originálním způsobem v jediný celek.

Jiří Plamínek

konzultant, lektor, mediátor a facilitátor

Konzultant, lektor, mediátor a facilitátor, autor teorie vitality a spoluautor metody Management by Competencies. Zabývám se diagnostikou a vitalizací systémů. Pomáhám majitelům, lídrům a manažerům firem a organizací dosahovat úspěchů, které jsou dlouhodobě udržitelné.

Kompetence

Dopoledne se účastníci seznámí s lidskými zdroji ve vzájemných souvislostech. Odhalí, že pro kvalitní výkon musí lidé chtít a umět pracovat a také jim to musí umožňovat podmínky, které jim firma či organizace a nadřízení pro práci vytvoří.

Základem dalších analýz se stane pyramida kultury (J. Plamínek, Grada 2002), která postupně klade důležité otázky podle následujícího obrázku, který je třeba číst zdola směrem vzhůru:

Z obrázku je zřejmé, že tyto podmínky úspěchu je třeba zajišťovat postupně zdola nahoru. Nelze chtít, aby lidé věděli, co mají dělat, když to není určeno, nemohou být motivováni, když neví, co budou dělat a tak to platí celým obrázkem vzhůru.

Změny

Odpolední program je věnován praktické aplikaci dopoledních úvah. Účastníci dostanou příležitost analyzovat vybranou skupinu lidí z firmy, pro kterou pracují a udělají jednoduchou kvantitativní i kvalitativní diagnostiku jejich zdrojů a podmínek pro práci. V případě zájmu může být výsledkem této analýzy i jednoduchý změnový program.

Možnosti využití workshopu:

  • Chcete pracovat s lidmi účelně a účinně?
  • Máte správné lidi a chcete je podpořit a udržet?
  • Přemýšlíte o tom, co vaši lidé potřebují?
  • Víte, co chcete změnit a nevíte jak na to?

Konkrétní efekty:

  • Teorie vitality aplikovaná na váš tým
  • Konkrétní analýza ke zpracovávanému tématu
  • Jednoduchý změnový program