MENU

Zdravá záda v kanceláři

Aktivní workshop je zaměřen na prevenci a kompenzaci špatných pohybových návyků při sedavém zaměstnání. Vysvětluje, proč nás bolí záda, čím trpí páteř při dlouhodobém sedu, jestli lze správně sedět mnoho hodin, jak uspořádat své pracovní místo a jak si zacvičit v kanceláři nebo v autě. Nabízí jednoduchá řešení, jak předcházet zdravotním problémům souvisejícím s výkonem povolání. Je inspirací, radou, povzbuzením, jak svému tělu věnovat pár „pohybových“ minut denně.

Obsah: 

 • funkční souvislosti: držení těla, sed, stoj, dýchání
 • jak správně sedět na kancelářské židli, aktivní sed
 • ukázka jednoduchých kompenzačních cviků zaměřených na nejvíce přetěžované svalové skupiny, praktické cvičení
 • ergonomické uspořádání pracoviště
 • individuální dotazy, diskuze

Výstupy:

 • naučit se vnímat a pracovat s vlastním tělem v kanceláři
 • ovlivnění vlastní efektivity práce, pohody a výkonnosti

Simona Sedláková

fyzioterapeutka

Vystudovala jsem fyzioterapii na FTVS UK a od roku 1989 působím jako terapeutka převážně dospělých pacientů. Mezi mé učitele patřili např. L. Mojžíšová, prof. V. Janda, prof. K. Lewit či prof. P. Kolář, kteří mě naučili komplexnímu přístupu k pohybovému aparátu člověka. Po obhajobě doktorátu na téže fakultě v oboru fyzioterapie pracuji ve vlastní soukromé praxi. Věnuji se především diagnostice a terapii funkčních poruch hybného systému. Inspirací k semináři jsou samotní pacienti, kteří přicházejí do ordinace pro bolesti zad a hlavy, způsobené často sedavým zaměstnáním. Vydala jsem knihy Záda, která cvičí, nebolí aneb Cvičíme podle L. Mojžíšové a Cvičíme v kanceláři.

Zdravá záda v autě

Workshop zaměřený na správný, aktivní sed v autě a prevenci a kompenzaci špatných pohybových návyků v autě. Na workshopu si ukážeme jak ergonomicky uspořádat automobil, aby odpovídal našim potřebám.

Obsah:

 • jak správně sedět v autě, aktivní sed
 • ukázka jednoduchých kompenzačních cviků zaměřených na nejvíce přetěžované svalové skupiny, praktické cvičení
 • ergonomické uspořádání automobilu
 • individuální dotazy, diskuze

Výstupy:

 • naučit se vnímat a pracovat s vlastním tělem v autě
 • ovlivnění vlastní efektivity práce, pohody a výkonnosti

FYZIO Aktiv

centrum rehabilitace a prevence

FYZIO Aktiv je zdravotnické zařízení, které věnuje veškeré úsilí a odbornost práci s lidským pohybovým aparátem. Využíváme nejmodernější rehabilitační a cvičební přístupy AKTIVNÍ FYZIOTERAPIE, které čerpají od znalostí a zkušenosti tradičních bojových umění staré Číny přes nejmodernější informace 3D anatomie a kineziologie až po metody moderního švýcarského rehabilitačního a pohybového konceptu Spiraldynamik®.

Zdravá ruka v kanceláři i v běžném životě

Aktivní zážitkový workshop zaměřený na pochopení a procítění správné funkce ruky v kontextu celé horní končetiny a její správné použití při práci i v běžném životě. Workshop je mimo jiné cílený i jako prevence vzniku syndromu karpálního tunelu a dalších bolestivých stavů horní končetiny.

Obsah

 • „zdravé“ pohybové vzory ruky a celé horní končetiny
 • zásady ergonomie při ovládání myši a psaní na PC
 • praktické ukázky a nácvik anatomicky správného a efektivního pohybu
 • integrace správných pohybů do každodenních aktivit

Výstupy

 • pochopit správnou funkci horní končetiny
 • prevence vzniku bolestivých stavů  horní končetiny včetně syndromu karpálního tunelu
 • osvojení si základních relaxačních a rehabilitačních cviků pro ruku a horní končetinu