MENU

Pozitivní stress management aneb jak přelstít šavlozubého tygra

Lektor Petr Růžička:

Jak nás příroda vybavila pro přežití aneb co se se mnou děje tváří v tvář šavlozubému tygrovi. A jak je to dnes? Teoretická část bude prokládána jednotlivými seberegulačními zážitkovými metodami.

Zážitkové sebe regulační metody:

  • Ukotvení v přítomnosti skrze 5 smyslů aneb jak si rychle vyprázdnit hlavu od neužitečných myšlenek a připravit ji na důležitou práci.
  • Mentální Google Space aneb jak získat skutečně velký nadhled
  • Dechová meditace aneb jak se naučit ovládat svou mysl

Petr Růžička

psycholog, kouč a lektor

Jsem psycholog, akreditovaný senior kouč a lektor, psychoterapeut, dlouholetý certifikovaný cvičitel jógy Systému Jóga v denním životě, od roku 1987 žákem indického duchovního učitele. Jsem autor metody Relaxace Tichá vnitřní radost a hudebník, který skládá relaxační hudbu, věnuje se interpretaci indických manter a duchovních písní.

Stress management

Lektor Martin Sedláček:

Workshop bude věnovaný technikám MBSR a tělovým intervencím k uvolnění nahromaděného stresu. Mindfulness-based stress reduction (MBSR), je léčebný program snižování stresu, který vyvinul Jon Kabat-Zinn. Využívá psychologický pojem všímavost (anglicky mindfulness). Cílem programu je pomoci lidem lépe zvládat stresující podněty a různé projevy dlouhodobého stresu, jako je úzkost, deprese a vyčerpání.

Obsah:

  • Stres a jeho projevy
  • Jak lze ovlivňovat prožívání
  • Tělo a mysl
  • Mindfulness a MBSR
  • Grounding a tělesné uvolnění

Výstupy:

Účastnící se seznámí s metodou MBSR. Vyzkouší si základní cvičení “Všímavosti”, dozví se o somatických ukazatelích stresu, naučí se je u sebe pojmenovávat a vyzkouší si tělesné cvičení na uvolnění stresu.

Martin Sedláček

psycholog, lektor a kouč

Vystudoval jsem psychologii na FF UK a dramatickou výchovu na DAMU. Přednáším na DAMU psychologii, pracuji jako terapeut, lektor a kouč a zabývám se divadelními přístupy v oblasti tréninku a rozvoje. Improvizuji v kabaretu Improvize. V koučování se zaměřuji na rozvoj vůle, zvládání stresu a schopnost improvizace. Lidé, kteří se mnou pracují, si cení mého vhledu, empatie, schopnosti nalézat nové úhly pohledu na situaci a smyslu pro humor.