MENU

První pomoc zážitkem

Na kurzu vás s využitím zážitkové formy výuky naučíme základy první pomoci. Hlavní náplň kurzu tvoří první pomoc pro situace, kdy čekat s rukama v kapsách může mít pro zraněného fatální následky. Základem našich kurzů je systém tří kroků, ve kterém je kladen důraz na vlastní bezpečnost a vyhodnocení rizika situace, dále na zajištění základních životních funkcí a terciárně na ošetření dalších poranění.

Obsah:

  • seznámení se systémem Tří Kroků – univerzálního návodu pro vyřešení každé zdravotní situace
  • postup první pomoci při život ohrožujících stavech, se kterým dokáží i laici velmi pomoci – člověk v bezvědomí a nedýchá, člověk masivně krvácí
  • nácvik resuscitace

Výstupy:

  • praktická zkušenost z poskytování první pomoci
  • naučený postup přístupu k bezvědomému
  • vědomí, že první pomoc je veskrze jednoduchá a stačí jen málo, aby i laik dokázal zachránit lidský život

Kristýna Schnablová

školitel první pomoci

Jsem kvalifikovaný školitel první pomoci, zastávám funkci šéflektora a odborného garanta kurzů ZDrSEM pro firemní týmy. Zážitkové kurzy první pomoci realizuji desátým rokem, a to společně s celou řadou kolegů lékařů, záchranářů a mediků. První pomoc pro mě představuje ideální propojení hlavních oblastí, kterým jsem se řadu let věnovala. Praxe v rámci IZS (6 let jsem byla jedním z atestovaných kynologů MV ČR) mě velmi brzy přesvědčila o důležitosti zejména prevence a předvídání hrozících úrazů. Kurzy mi dávají také možnost využívat mé původní pedagogické vzdělání (MFF UK), zaměřené na využití zážitku ve výuce a efektivitu výuky.