MENU

Myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy uvedl ve všeobecnou známost Tony Buzan, ale jejich používání najdeme již mnohem dříve u takových myslitelů, jako byl Leonardo da Vinci nebo Michelangelo. Jedná se v současnosti o nejefektivnější pomůcku pro zkvalitnění přemýšlení, zvýšení kreativity, efektivnější komunikaci, lepší time management a přehlednější tvorbu poznámek. Technika myšlenkových map spojuje psaní, kreslení, asociace, strukturu, rytmus, klade informace do prostoru a vytváří vzájemné vazby a tím stimuluje spolupráci obou hemisfér.

Obsah:

  • jak myslí náš mozek?
  • myšlenkové mapy – princip, techniky, asociace, styl, rozvržení
  • k čemu jsou myšlenkové mapy?
  • ruční a elektronické myšlenkové mapy
  • praktická cvičení a příklady využívání myšlenkových map

 Výstup

  • základní zvládnutí techniky myšlenkových map
  • myšlenková mapa pro vlastní konkrétní účel

Jitka Štádlerová

lektorka a koučka

Vzdělávání se věnuji více než 20 let, jako lektor, mentor i kouč.  Při přípravě seminářů i materiálů kladu hlavní důraz na praktičnost předávaných informací, kombinuji nejnovější poznatky neurověd se zdravým rozumem. V kurzech či při koučování a mentoringu ráda využívám aktivity a pomůcky, které účastníkům pomáhají objevovat nové souvislosti a dávají možnost podívat se na věci z různých úhlů pohledu.