MENU

Chyba jako nástroj učení se

Podíváme se, jak reaguje lidský mozek na pochvalu a jak na kritickou zpětnou vazbu, abychom pochopili důvody k častým reakcím a mohli s nimi dál pracovat. Podíváme se na dopady nevhodně oznámené chyby a demotivačně podané kritiky a samozřejmě si řekneme doporučené formulace. Dobře podaná kritika motivuje a inspiruje, nacvičíme si tedy fungující formulace, nejlépe na situacích z vaší praxe. Ukážeme si rozhovor o nápravě nedostatku a dobře formulovanou dohodu. Můžeme se podívat i na odmítnutí neoprávněné kritiky.

Zároveň se zastavíme i u druhého pólu, tedy pochvalu, povzbuzení a poděkování jako vhodný motivační nástroj – například i v reakci na dobře zvládnutou kritiku nebo nápravu chyby. Pomůže nám uvědomit si, jak obvykle podáváme nebo dostáváme pracovní komplimenty a nakolik tyto formy skutečně fungují. Seznámíme se s vhodnými formulacemi poděkování, nacvičíme si jejich podání a přijímání. Poznáme, k čemu je umění podat a přijmout kompliment v práci užitečné a jak s nimi lze pracovat v motivaci týmu.

Obsah:

  • Pochopíte přirozené reakce lidí na nevhodně podanou kritiku nebo dokonce pochvalu.
  • Dozvíte se, jak pochvaly i upozornění na chybu používat jako dobrý motivační a rozvojový nástroj.
  • Nacvičíte si, jak kolegovi nebo podřízenému poděkovat nebo mu sdělit, že postupoval nesprávně a má opravit chybu.
  • Vyzkoušíte si rozdíl v reakcích na vhodné a nevhodné formulace.

Výstupy

  • Databanka pracovních komplimentů.
  • Vhodné postupy pro podání pochvaly a kritiky, přijetí komplimentu a zodpovědnosti za chybu.

Daniela Wogurková

lektor, kouč

Jsem praktik a optimista. Na trénincích nabízím to, co mám vyzkoušené, věci, které fungují – ve vedení lidí, (sebe)motivaci, plánování více rolí nebo úkolů, zvládání obtížných situací. Pomohu vám, abyste si na řešení přišli sami, nebo nabídnu hotové návody. Vyzkoušíte si, na čem si nabijete nos a které postupy budou pro vás ty pravé. Uslyšíte motivující zpětnou vazbu a doporučení do praxe. Mám patnáct let lektorských zkušeností, vystudované sociální vědy a praxi na psychoterapeutické klinice.